BUSINESSCOACHING – MED FOKUS PÅ RELATIONER

Et møde mellem to eller flere mennesker på arbejdspladsen er også et relationelt møde mellem flere sæt overbevisninger og følelser. Når du bliver bevidst om, præcis hvilke følelser og overbevisninger du tager med ind i relationen, kan du fremstå autentisk. Lige så væsentligt er det, at du lærer, hvordan disse overbevisninger påvirker din relation til andre mennesker. Ved at tage udgangspunkt i dig selv, vil du helt naturligt få en større forståelse for andres relationelle udgangspunkt. På den måde kan du se, hvor der opstår modstand i relationen. Det er især vigtigt for dig, der er leder, men også meget relevant for medarbejdere på alle niveauer.

Medarbejdertrivsel starter indefra

Trykket stemning, dårlige relationer, modstand og præstationsangst er stopklodser for såvel produktivitet som kreativitet. Relationelle og emotionelle udfordringer handler om samspillet mellem det indeni dig og det omkring dig. Jeg hjælper dig med at kigge indad og udad. Når du er bevidst om dine relationelle sol- og skyggesider, får du nye muligheder for konstruktiv dialog, håndtering af konflikter og skabelse af ligeværdighed og arbejdsglæde. Ansvaret for at behandle hinanden med respekt og åbenhed er nemlig et personligt såvel som et fælles ansvar.

Arbejdsglæden findes i de gode relationer

Hvis du vil øge motivation og produktivitet, sætte kreativiteten fri og forbedre en kultur, skal du arbejde med de menneskelige mekanismer. Det er mennesker, der omsætter strategier til virkelighed og bærer virksomheden fremad. Faktisk viser undersøgelser, at din virksomheds mest indbringende produkt er glade medarbejdere.

Hvad giver så glade og motiverede medarbejdere? Helt afgørende for trivsel på arbejdspladsen er stærke relationelle og emotionelle kompetencer hos både ledere og medarbejdere.

Når jeg arbejder med dine eller virksomhedens relationelle og emotionelle kompetencer, handler det om selvindsigt, empati, kommunikation og forståelse for det, som styrker og hæmmer relationerne. Vi skal anerkende hinanden som mennesker og vi skal lære, hvordan vi giver plads til følelser og leverer konstruktiv feedback. Utilfredshed, kritik og uenighed er ikke forbudte størrelser. De skal bare komme til udtryk på en hensigtsmæssig måde.